اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی سرویس های ارائه شده

 واحد فروش

تمدید و خرید سویس های همراه سایت

 واحد مالی

امور مالی مربوط به سرویس ها

 َشکایات

گزارشات و شکایات در صورت عدم رضایت